Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 617
Zobrazujem: 0 - 20
Pridať firmu
IČOFirma
36637629: A-G Nagy, spol. s r.o.
36853933: ADBA, s.r.o.
31626017: ADONIS, spol. s r.o.
43713904: Adrián Čuvaj
17856710: Agnesa Báštiová
14233916: Aladár Igo
44403356: ALBATROS duo s.r.o.
10903160: Alexander Asztalos
44218010: Alexander Bohó
44447299: Alexander Boho st.
41740858: Alexander Lökös
44547455: Alexander Páko
40725898: Alexander Pataky
44804482: Alexandra Szabóová SARS
36053040: ALFA - PLUS, s.r.o.
36059803: ALWADO, s.r.o.
33547955: Alžbeta Mihalková
33541019: Alžbeta Mihályiová
43432816: Andrea Štepanovská
41308182: Andrej Juhász M & J