Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 617
Zobrazujem: 20 - 40
Pridať firmu
IČOFirma
17984076: Andrej Létai
43649173: Andrej Mináč
35664941: Anna Baranová
44831382: Anton Dvorský
11934182: Anton Dvorský -KAMENÁR
17985251: Antónia Strauszová
36629367: Aqua Bio, s.r.o.
00633445: AQUA-GEMER, SPOL. S R.O.
36053619: ARMA - MANAGEMENT, s.r.o.
43230334: Arpád Kislinger
43314325: Augustín Baláž
36626236: AUTOPOŤAHY s.r.o.
31632742: BABAKOV, spol. s r.o.
34233954: Barnabáš Cibuľa - ZIBA
43179215: Barnabáš Szőke
36036293: BARS, s.r.o.
36696579: BB Tools s.r.o.
41715616: Bc. Jozef Imrece ELIM
36707091: BIOPAL Hnúšťa, s.r.o.
36046809: BOLEX 2000, s.r.o.