Prehľad kategórií

Prehľad všetkých kategórií
PRIEMYSELNÁ VÝROBA
Výroba potravín
Výroba nápojov
Výroba tabakových výrobkov
Výroba textilu
Výroba odevov
Výroba kože a kožených výrobkov
Výroba dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku; výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu
Výroba papiera a papierových výrobkov
Tlač a reprodukcia záznamových médií
Výroba koksu a rafinovaných ropných produktov
Výroba chemikálií a chemických produktov
Výroba základných farmaceutických výrobkov a farmaceutických prípravkov
Výroba výrobkov z gumy a plastu
Výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov
Výroba a spracovanie kovov
Výroba kovových konštrukcií, okrem strojov a zariadení
Výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov
Výroba elektrických zariadení
Výroba strojov a zariadení i. n.
Výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov
Výroba ostatných dopravných prostriedkov
Výroba nábytku
Iná výroba
Oprava a inštalácia strojov a prístrojov

PRIEMYSELNÁ VÝROBA

Počet firiem: 617
Zobrazujem: 60 - 80
Pridať firmu
IČOFirma
36415944: De-mat, s.r.o.
33544204: Dezider Gál - JUNIOR
41740874: Dominik Ivan
43218679: DREVI.G. Ivan Gibala
44123264: DREVOX MJ, s.r.o.
36039951: ĎUROVEX - KMA, s.r.o.
40730832: DURUS - Dušan Ruskovič
44889411: Dušan Hazucha
43756069: Dušan Homoľa
44568045: Dušan Korytiak
35482460: Dušan Kováč
43633846: Dušan Kováč
43171028: Dušan Laššák
43982158: Dušan Mihálik
34853618: Dušan Pánek
10911898: Dušan Slašťan Obchodná firma
43347860: Dušan Sľuka
34235761: Dušan Šupica
32974175: Dušan Trnavský
43877711: Dušan Trnavský